Scaffolder

Scaffolder

Een scaffolder is een werknemer die vaak bezig is met de constructies die het boorplatform dragen. Dit houdt in dat ze deze controleren op schade en deze eventueel zullen repareren. Aangezien een boorplatform in een gevaarlijke omgeving staat, zijn scaffolders op een boorplatform anders opgeleid dan scaffolders die werken op het vasteland.

Op een boorplatform staan er altijd veel soorten constructies bij elkaar gebouwd. Zo staan er enorme constructies van buizen onder boorplatform gebouwd om het platform stevig op zijn plek te houden. Door stormen of slecht weer kunnen deze buizen gaan roesten of kunnen ze beschadigd raken, waardoor het boorplatform gevaar loopt.

Gelukkig is er de scaffolder om deze beschadigingen te repareren. Een scaffolder is gespecialiseerd in het klimmen in schavotten en stellages om beschadigingen op te lossen. Hierbij klimt hij in de constructies en zal hij vervolgens zijn werkzaamheden verrichten. Een scaffolder is dus vaak op grote hoogtes of in gevaarlijke omgevingen aan het werk. Dit zorgt er ook voor dat scaffolder een gevaarlijk beroep is.

Mede doordat het beroep gevaarlijk is, is de opleiding van een scaffolder hier ook op gemaakt. Op de opleiding worden de aanstaande scaffolders verschillende vaardigheden aangeleerd. Zo moeten ze leren om goed in teamverband te werken. Dit is belangrijk, omdat er tijdens de werkzaamheden gevaarlijke situaties kunnen voordoen. In dat geval is het beter om in teamverband te werken dan alleen. Verder wordt de scaffolder ook aangeleerd om goed te presteren op grote hoogtes. Scaffolder is daarom ook geen beroep voor mensen met hoogtevrees. De scaffolder wordt tevens aangeleerd om de veiligheid van hemzelf en zijn team in acht te houden. Hierbij wordt hij aangeleerd om gevaren te ontdekken en voor te zijn. Daarnaast wordt hij geleerd om veilig terug op het platform te komen mocht er iets misgaan. Met deze opleiding worden de aanstaande scaffolders dus uitstekend opgeleid om veilig en goed aan het werk te kunnen.