Rigging and slinging cursus

Rigging and slinging cursus

Een rigging and slinging cursus is een cursus voor personeel dat vooral werkt aan boord van boorplatforms of grote schepen. Bij de werkzaamheden op deze gevaartes komt er soms veel gevaar bij kijken. Om deze gevaren te verijdelen, is er een goede training nodig. Een rigging and slinging cursus leert hierbij het personeel goed om te gaan met gevaren en tegelijkertijd het werk efficiënt en effectief te doen.

Een rigging and slinging cursus is een algemene cursus voor personeel dat bezig is op boorplatforms en schepen. Tijdens de cursus worden veel onderdelen behandeld met betrekking tot rigging, slinging en mooring. Dit zijn drie belangrijke handelingen die veel worden uitgevoerd op desbetreffende werkplaatsen.

De leerstof tijdens een rigging and slinging cursus

Tijdens een rigging and slinging cursus gaat het erom dat er geleerd wordt om de desbetreffende handelingen zo effectief en veilig mogelijk te verrichten. Daarbij gaat het er ook om dat het materiaal zo veilig mogelijk gebruikt wordt. Zo wordt er tijdens de cursus geleerd om zo veilig mogelijk om te gaan met bekabeling, machines, kettingen, boren en hijskranen.

De voordelen van een rigging and slinging cursus

Als de cursisten deze cursus goed afronden, dan krijgen ze een certificaat waarop staat dat ze deze handelingen veilig en correct kunnen uitvoeren. Dit betekent dat deze werknemers veilig kunnen werken op de desbetreffende werkplek. Dat is gewenst op een boorplatform, omdat dit een omgeving is waar vaak gevaren kunnen ontstaan. In veel gevallen zullen de werkgevers op een boorplatform veel waarde hechten aan zo’n certificaat, en in sommige gevallen zijn deze zelfs verplicht.

Er bestaan nog meer soorten certificaten voor andere gevaarlijke beroepen op een boorplatform. Dit is ook de reden dat er naast deze rigging and slinging cursus nog veel meer andere cursussen beschikbaar zijn voor werknemers op een boorplatform.