Banksman offshore

Banksman offshore

Op een boorplatform zijn er veel mensen aanwezig die hun eigen taak volbrengen. Zo zitten er ook een paar werknemers bij die de kraan bedienen, de zogenaamde Crane Operaters. Dit zijn de werknemers die achter de hendels van de kraan zitten en ervoor zorgen dat de pakketten en containers van vrachtschepen of andere schepen veilig op het boorplatform belanden.
Deze Crane Operators vervullen een belangrijke taak op een boorplatform. Zij zorgen er namelijk voor dat vracht veilig op een boorplatform wordt gezet. Het is belangrijk om deze taak goed uit te voeren, want als er tijdens een takeling iets misgaat, dan kan dat problemen opleveren. Om deze reden moeten zowel Crane Operators en de assistenten van de Crane Operators een cursus volgen, waarin ze leren om hun werk veilig te doen.

Banksman offshore cursus

Een banksman cursus is gemaakt voor Crane Operators en de assistenten ervan. Tijdens deze cursus leren zij hoe ze al het materiaal en alle containers veilig moeten verslepen op een boorplatform. Dit is belangrijk, omdat er dan veel problemen voorkomen kunnen worden. Tijdens deze cursus leren deze werknemers dus vooral om deze problemen voor te zijn. Als ze deze cursus goed afronden, krijgen ze een certificaat.

Tijdens een cursus worden er verschillende handelingen behandeld. Zo leren de werknemers om veilig materiaal te verslepen, goed te communiceren met collega’s, hijsinstallaties te installeren en te werken volgens de veiligheidsvoorschriften. Kortom, tijdens deze cursus leren de werknemers veel nieuwe dingen over hun taak op een boorplatform.

Dit certificaat laat zien dat de werknemers goed om kunnen gaan met hun functies en dat ze kunnen zorgen dat alle spullen en containers veilig worden verplaatst en dat ze veilig op hun plek komen. In veel gevallen is zo’n certificaat zeer belangrijk, omdat werknemers met zo’n certificaat vaak meer worden ingezet en sneller worden aangenomen.