Onderwaterlasser

Onderwaterlasser

Onderwaterlasser is een beroep waarbij de onderwaterlasser laswerkzaamheden verricht onder water. Dit lassen kan gebeuren in verschillende omstandigheden en tijdens verschillende momenten. Onderwaterlassers werken vooral aan pijpleidingen die onder water liggen.

Werkzaamheden van een onderwaterlasser

Onderwaterlassers werken vooral in de gebieden van boorplatforms. Deze boorplatforms hebben namelijk vaak verbindingen onder water liggen tussen het boorplatform en het vasteland om daar olie in te vervoeren. Deze verbindingen kunnen soms beschadigen, door bijvoorbeeld corrosie.
Het is aan de onderwaterlasser om deze beschadigingen te herstellen en er weer voor te zorgen dat de aardolie zonder problemen naar het vasteland kan stromen. De onderwaterlassers kunnen deze reparaties en onderhouden onder de wateroppervlakte op twee verschillende manier doen, namelijk door droog onderwaterlassen of door nat onderwaterlassen.

Manieren van onderwaterlassen

Tijdens droog onderwaterlassen gaat een onderwaterlasser in een waterdichte kooi naar beneden. In deze kooi heerst er een druk die even groot is als de plek in het water, waardoor de onderwaterlasser hier geen hinder van ondervindt. Vanuit deze kooi kan de lasser zonder problemen de laswerkzaamheden verrichten.
Naast droog onderwaterlassen bestaat er ook nat onderwaterlassen. Tijdens deze manier gaat een lasser in een duikpak naar de desbetreffende plek. Deze manier wordt vaak gebruikt als de plek van de beschadigingen moeilijk te bereiken is, verder is deze manier ook goedkoper en sneller dan droog onderwaterlassen. Het nadeel van deze manier is wel dat de onderwaterlasser minder zicht heeft, waardoor de werkzaamheden wellicht minder nauwkeurig worden verricht.
Na beide methoden wordt het laswerk altijd zorgvuldig gecontroleerd, omdat het belangrijk is, dat de beschadigingen daadwerkelijk juist zijn hersteld. Dit wordt ook gedaan, omdat veel onderwaterlassers vaak hinder ondervinden van de vele bijkomstigheden van de zee. Zo hebben ze minder zicht, kan er knalgas ontstaan bij de plek van de beschadiging en kan de onderwaterlasser een elektrische schok krijgen. Mede door deze redenen zijn er extra controles beschikbaar, waarmee goed gekeken kan worden of de beschadiging op de juiste manier is hersteld.