Roustabout

Roustabout

Roustabout is een functie op een boorplatform waarbij de desbetreffende werknemer verschillende werkzaamheden kan verrichten, zoals schoonmaakwerk of sjouwwerk. De voornaamste functie van een roustabout is ervoor zorgen dat de roughneck goed door kan werken met een schone boor en in een schone en goed opgeruimde omgeving.
Verschillende soorten roustabouten

Er bestaan twee soorten roustabouten, de General Roustabout en de Maintenance Roustabout. De General Roustabout is een werknemer die vooral jong en onervaren is. Deze persoon dient dan verschillende simpele klusjes uit te voeren onder leiding van de Maintenance Roustabout. De Maintenance Roustabout heeft dus een hogere functie als de General Roustabout. Hij heeft daarom ook een hoger salaris dan een General Roustabout.

General Roustabout

General Roustabouten worden vooral op het boorplatform zelf opgeleid. Dit houdt in dat zij vaak onervaren en ongediplomeerd worden aangenomen. Om deze reden voeren zij verschillende werkzaamheden uit om ervaring op te doen. Deze werkzaamheden hebben niet veel verantwoordelijkheid en zijn niet mentaal zwaar. Daarentegen zijn deze werkzaamheden wel fysiek vermoeiend en vooral gericht op schoonmaakwerk. De General Roustabouten worden dus vooral opgeleid om in de toekomst een Maintenance Roustabout te worden.

Maintenance Roustabout

Maintenace Roustabouten zijn de leidinggevende van de General Roustabouten en tegelijkertijd verantwoordelijk voor het onderhoud aan de vele machines die op een boorplatform aanwezig zijn. Deze roustabouten kunnen verschillende werkzaamheden verrichten. Zo kunnen ze de General Roustabouten aansturen op hun werkzaamheden, en kunnen ze tegelijkertijd de machines op een boorplatform schoonmaken, onderhouden en eventueel repareren.

Deze roustabouten hebben een MBO opleiding maritieme techniek nodig om direct aangenomen te worden als Maintenance Roustabout. De meeste werknemers op een boorplatform die deze functie krijgen, zijn echter begonnen als General Roustabout.

De voornaamste functies van een Roustabout is dus ervoor te zorgen dat de Roughnecks hun werk goed kunnen verrichten in een goed opgeruimde ruimte en met schone machines en apparaten.