Offshore cao

De meeste mensen die offshore werken, werken op een boorplatform in de Noordzee. Hier kunnen ze verschillende beroepen uitvoeren, zoals toolpusher, painter, roughneck, motorman of engineer. Al deze beroepen vallen onder de offshore cao. Deze cao bevat verschillende rechten en plichten van werknemers die werken op een boorplatform werken.

Er zijn verschillende beroepen die werknemers kunnen uitoefenen op een boorplatform. Elk beroep heeft een andere rol aan boord van het platform. Op die manier bestaat er een hecht samenwerkingsverband waarbij iedere werknemer zijn uiterste best doen om dat ene doel te verwezenlijken: zoveel mogelijk aardolie uit de bodem halen.

De offshore cao

Mensen die gaan werken op een boorplatform in de zee, krijgen voor hun werkzaamheden een cao aangeboden. In deze cao staan de voorwaarden, rechten en plichten van de werknemers van een boorplatform. Met deze regels wordt de groep offshore werkers vertegenwoordigd, waardoor er duidelijke regels ontstaan op het platform.

De offshore cao bevat onder andere de gegevens van het salaris. Een offshore werker krijgt namelijk een bepaald salaris dat af hangt van zijn beroep. Verder staat in de cao ook de hoogte van de offshore toeslag. Deze offshore toeslag is een toeslag die werknemers krijgen, omdat ze op een boorplatform krijgen. Dit krijgen ze, omdat ze een redelijk gevaarlijk beroep uitoefenen. Daarnaast krijgen ze ook een vergoeding, omdat ze lang van huis weg zijn.

In een offshore cao staat ook de regeling van het pensioen. Zo weten de offshore werkers hoe hun pensioen geregeld is. De offshore cao bevat tevens informatie over de ziekteverzekering van de werkers. Dit is belangrijk, omdat de werkers op platforms sneller ernstig letsel op kunnen lopen, doordat er veel gewerkt wordt met gevaarlijke machines. In de praktijk gebeuren er weinig ongelukken. Deze cao regeling is dus in het leven geroepen voor de zekerheid.