N-Shore

N-Shore

N-shore, ook wel N-sea genoemd, is een groot bedrijf dat al jaren actief is in de offshore branche. In deze branche biedt het bedrijf veel verschillende diensten aan, die er stuk voor stuk voor zorgen dat aardolie en aardgas zo effectief en veilig mogelijk uit de grond gehaald kunnen worden. Mede hierdoor is het bedrijf een wereldspeler als het gaat om boringen naar fossiele brandstoffen.

N-shore is dus een groot bedrijf op het gebied van de winning van fossiele brandstoffen. Dit leidt ertoe dat het bedrijf al veel verschillende faciliteiten heeft opgezet om deze olie uit de grond te halen. Dit kan variëren van grote boorplatforms in de zee tot schepen die olie vervoeren. Verder biedt het bedrijf ook personeel aan dat gekwalificeerd is in het veilig en effectief werken op een boorplatform.

Diensten van N-shore

N-shore, oftewel N-sea, is dus gespecialiseerd in het exploiteren van boorplatforms. Het succes van het bedrijf houdt daar echter niet op, want N-shore regelt ook veel andere diensten voor op deze boorplatforms. Zo zorgt het bedrijf voor professionele werknemers die stuk voor stuk veel kennis in huis hebben over de techniek en over de werkzaamheden die aan boord van een platform gebeuren.

N-shore is ook zeer gedreven in het veilig werken. Sterker nog, dat is ook één van de uitgangspunten van het bedrijf. Dit leidt ertoe dat alle werknemers veilig te werk gaan, zodat de kans het kleinst wordt om een ongeluk te krijgen. Het bedrijf wil deze grote veiligheid garanderen door de machines vaak te inspecteren en alle werknemers cursussen te laten doen op het gebied van veiligheid. Dat is ook de reden dat veel werknemers van N-shore certificaten in huis hebben die laten zien dat veilig kunnen werken. Verder biedt N-shore ook diensten aan als onderwaterreparaties en technische diensten op het gebied van communicatie.