Fabricom oil & gas

Fabricom oil & gas

Fabricom oil & gas is een groot bedrijf dat vooral actief is in de offshore branche. Om deze reden heeft Fabricom een groot aantal boorplatforms op zee staan die zorgen voor aardolie en aardgas. Na de boring ervan, zorgt Fabricom ervoor dat deze fossiele brandstoffen correct vervoerd en verwerkt worden, waardoor ze geschikt zijn om te gebruiken.
Verder is Fabricom ook een bedrijf dat streeft naar veiligheid en efficiency. Dit leidt ertoe dat er op de boorplatforms uiterst veilig gewerkt wordt en dat alle werknemers goed opgeleid zijn, zodat ze hun werk efficiënt en veilig kunnen doen.

Verder zorgt Fabricom ook veel voor de technische processen aan boord van een platform. Dit houdt in dat zij werknemers tot engineers opleiden, zodat er altijd professionele werknemers beschikbaar zijn die technische storingen of problemen kunnen oplossen.

Fabricom’s kennis gaat verder dan alleen technische problemen op een boorplatform. Het bedrijf richt zich namelijk ook op de techniek van windmolens in de zee. Het bedrijf onderhoudt deze windmolens en zorgt ervoor dat de energie die hiermee wordt opgewekt efficiënt wordt benut.
Het succes van het bedrijf houdt ook niet op bij de windmolens, want Fabricom is ook actief bezig met de bekabeling en met de pijpleidingen die bij een boorplatform aanwezig is. Zo zorgt het bedrijf ervoor dat de aardolie en het aardgas veilig en goed vervoerd kunnen worden naar het vasteland.

Fabricom is dus een veelzijdig bedrijf dat veel diensten aanbiedt op het gebied van aardolie en aardgas op een boorplatform. Vandaar ook de naam ‘Fabricom oil & gas’. Dit leidt er ook toe dat er veel verschillende soorten werknemers aan de slag kunnen bij het bedrijf. Van lassers, tot elektriciens, alle soorten technische mensen kunnen terecht bij Fabricom oil & gas.