Freelance offshore

Freelance offshore

De offshore branche biedt freelancers voldoende mogelijkheden om zonder nadelen en vol vrijheid aan de slag te gaan op een boorplatform of schip. Hierdoor is freelance werken op een boorplatform of schip zeer interessant, omdat offshore werk per definitie al veel geld oplevert. Daarnaast is de vrijheid op een platform groot en is er altijd genoeg werk te verrichten.
Op bijna alle plekken waar normale offshore werkers werken, kunnen ook freelancers aan de slag. Deze werkzaamheden kunnen flink uiteen lopen. Zo kunnen niet alleen freelance elektriciens een plekje vinden op een boorplatform, maar kunnen bijvoorbeeld ook freelance leidinggevenden of freelance schippers aan de slag op een platform. Hierdoor kunnen veel verschillende mensen met verschillende beroepen en achtergronden aan het werk gaan in de offshore branche.

Voordelen van freelance offshore

Veel freelancers die aan de slag gaan op bijvoorbeeld een boorplatform, zullen verschillende voordelen ondervinden. Als eerste is er een grote vrijheid. Ze kunnen bijvoorbeeld zelf bepalen wanneer ze werken. Ze werken namelijk niet onder het gezag van een leidinggevende. Ze hoeven dus niet direct te luisteren naar een leidinggevende. Ze hebben natuurlijk wel verantwoordelijkheden, maar deze worden door middel van goed overleg duidelijk vastgelegd.
Verder is er op een boorplatform ook altijd genoeg werk te doen. Dit zorgt ervoor dat freelancers in de offshore branche altijd werk genoeg hebben. Ze zullen dus nooit stilzitten!

Bijkomstigheden

Het is echter wel zo dat de freelancers op een boorplatform speciale certificaten moeten halen. Zo moeten ze onder andere een VCA certificaat halen door middel van een VCA cursus. Dit is een opleiding waarin werknemers laten zien dat ze veilig kunnen werken op een platform. Aangezien veiligheid belangrijk is op een boorplatform, zullen alle werknemers die erop werken, dus ook freelancers, dit certificaat moeten behalen. Daarnaast zijn er nog enkele andere cursussen. Al deze opleidingen zorgen er samen voor dat iedere freelancer veilig en goed voorbereid kan werken in de offshore branche.